บรรทุกรถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า
ดูภาพขยาย


บรรทุกรถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า

ราคา: สอบถามราคา


- โครงสร้างคัสสี 4 นิ้ว รองรับน้ำหนักด้วยรางน้ำ 3 นิ้ว - สะพานขึ้นลงจัดเก็บใต้ตัวรถ - ขาค้ำ ซ้าย ขวา - ดามคอด้วยเหล็กรางน้ำ 3 นิ้ว - คอลากเพลา 2 นิ้ว - กว้าง 2.20 เมตร - ยาว 4.50 เมตร - สูง 40 เซนติเมตร - 2 เพลา 4 ล้อ - ดุมหน้ารถกระบะ 4x4 - กระทะล้อขอบ 15 นิ้วปรับปรุงล่าสุด: อังคาร, 16 กรกฎาคม 2024 20:17