บรรทุกผลผลิตทางการเกษตร
ดูภาพขยาย


บรรทุกผลผลิตทางการเกษตร

ราคา: 89,000 บาท


พ่วงลากจูงติดดั้ม ต่อท้ายรถแทรคเตอร์ บรรทุกผลผลิตทางการเกษตร 1.80×3.0 เมตร