พ่วงลากจูงรุ่นlสามตันครึ่งมีแหนบบรรทุกรถขุดขนาดเล็ก
ดูภาพขยาย


พ่วงลากจูงรุ่นlสามตันครึ่งมีแหนบบรรทุกรถขุดขนาดเล็ก

ราคา: 58,000 บาท


บรรทุกรถขุดรถขุดนาดเล็กสามตันครึ่งมีแหนบ