บรรทุกรถเทรคเตอร์ รถไถ
ดูภาพขยาย


บรรทุกรถเทรคเตอร์ รถไถ

ราคา: 50,000 บาท


รถพ่วงลากจูง บรรทุกไปได้ทั้งผานหน้า ผานหลัง ย้ายง่าย แข็งแรงรับน้ำหนักได้มาก