พ่วงลากจูงบรรทุกรถขุด 3 ตัน
ดูภาพขยาย


พ่วงลากจูงบรรทุกรถขุด 3 ตัน

ราคา: 40,000 บาท


พ่วงลากจูงบรรทุกรถขุด 3 ตัน คูโบต้า 1.70×3.70 เมตร สะพานขึ้นลงจัดเก็บใต้ตัวพ่วง